Výše úhrad za úkony pečovatelské služby od 1. 1. 2024

Cenik od 1. 1. 2024