Návrh závěrečného účtu města Mladá Vožice za r.2022

1_0_Návrh závěrečného účtu_2022

1_1_Mladá Vožice – Zpráva – konečné PH 2022.

2_1_FIN 122022

2_2_Rozvaha 122022

2_3_výkaz zisku a ztráty 122022

2_4_příloha 12 2022

2_5_přehled o peněžních tocích

2_6_Přehled o změnách vlastního kapitálu

3_1_rozvaha_31_12_2022_ZŠ

3_2_výsledovka_31_12_2022_ZŠ

3_3_příloha_31_12_2022_ZŠ

4_1_VM_Rozvaha

4_2_VM_Výkaz zisku a ztráty

4_3_VM_Výroční zpráva

4_4_VM_Příloha k UZ