Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin z blízkosti elektrického distribučního zařízení

Upozorněni_vlastníkům_

Zásady_pro_provádění_odstraňování_a_ořezu_dřevin