Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Mladá Vožice a Senátu Parlamentu ČR

image_pdfimage_print

OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Mladá Vožice a Senátu Parlamentu ČR

Starosta města Mladá Vožice podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:

 

Volby do zastupitelstev obcí  a do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční

v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 hod. do 22.00 hod.

v sobotu dne 24. září 2022 od 8.00 hod. do 14.00 hod.,

případně druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR

v pátek 30. září 2022 od 14.00 hod. do 22.00 hod.

a v sobotu 1. října 2022 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

 

Místem konání voleb

v okrsku č. 1

je místnost pro hlasování ZASEDACÍ MÍSTNOST MĚSTSKÉHO ÚŘADU (Žižkovo náměstí 80, Mladá Vožice, vchod ze dvora) pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu MLADÁ VOŽICE (28. října, Janovská, Josefa Bricha, Lomenská,  Matěje z Janova, Obránců míru, Oty Bubeníčka, Sluneční, V Suchdolci, Zahradní, Žahourův Mlýn), JANOV, DOLNÍ KOUTY, DUBINA, HORNÍ KOUTY, STANIMĚŘICE, RADVANOV, ÚSTĚJOV

v okrsku č. 2

je místnost pro hlasování ZASEDACÍ MÍSTNOST MĚSTSKÉHO ÚŘADU (Žižkovo náměstí 80, Mladá Vožice, vchod ze dvora) pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu MLADÁ VOŽICE (A. Mareše, Doudlebská, E. K. Rosola, Husovo náměstí, Krátká, Lipová, Onešova, Plaňková, Purkrecht, Ronovská, Souhradí, Táborská, Trčkova, U Hřiště), NOSKOV, CHOCOV, STARÁ VOŽICE

v okrsku č. 3

je místnost pro hlasování ZASEDACÍ MÍSTNOST MĚSTSKÉHO ÚŘADU (Žižkovo náměstí 80, Mladá Vožice, vchod ze dvora) pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu MLADÁ VOŽICE (17. listopadu, Cihelna, Četaře Duška, Jana Jeníka z Bratřic, Spojovací, Pacovská, K Lomu, Majora Boháče, Milady Jungmanové, Mincovní, Morávkovo náměstí, Nad Pilou, Náměstí Obětí nacismu, Pod Baštou, Pod Hradem, Poplužní, Purkrabská, Remízek, Sedláčkova, Spytihněvova, Třída Václava Vaniše, U Brodu, Voračického předměstí, Židovská, Žižkovo náměstí), BLANICE, BENDOVO ZÁHOŘÍ, KRCHOVA LOMNÁ, PAVLOV

 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE:

Volič je povinen při hlasování prokázat totožnost a státní občanství České republiky nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území České republiky volit (jsou v obci přihlášeni k trvalému pobytu). Jedná se pouze o občany Evropské unie.

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR:

Volič je povinen při hlasování prokázat totožnost a státní občanství České republiky.

 

DALŠÍ UPOZORNĚNÍ:

Právo volit do zastupitelstva obce a do Senátu má občan, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

 Každému voliči budou doručeny nejpozději do tří dnů přede dnem voleb hlasovací lístky. V případě potřeby obdrží volič hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb. Hlasovací lístky pro případné druhé kolo voleb do Senátu obdrží volič až v den voleb přímo ve volební místnosti.

 Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

 Pro zachování pořádku ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí a důstojný průběh hlasování jsou pro každého závazné pokyny předsedy okrskové volební komise.

 

V Mladé Vožici dne 2. září 2022

Mgr. Jaroslav Větrovský v. r.

starosta města Mladá Vožice

Příspěvek vyprší v 7:06 dne Pondělí, 3.10. 2022

Mohlo by se vám líbit...