1

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v Mladé Vožici – volby 2022

Městský úřad Mladá Vožice

Žižkovo náměstí 80, 391 43  Mladá Vožice

 

Č. j. MUMV2453/2022/star                            V Mladé Vožici dne 4. srpna 2022

 

INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR, KTERÉ SE USKUTEČNÍ VE DNECH 23. – 24.09.2022 (PŘÍPADNÉ II. KOLO VOLEB DO SENÁTU VE DNECH 30.09. – 01.10.2022)

Starosta města v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuje o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky, které se konají ve dnech 23. a 24. září 2022, případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se koná ve dnech 30. září a 01. října 2022:

V Mladé Vožici budou 3 volební okrsky:

Volební okrsek č. 1 – zasedací místnost Městského úřadu Mladá Vožice (Žižkovo náměstí 80)

Volební okrsek č. 2 – zasedací místnost Městského úřadu Mladá Vožice (Žižkovo náměstí 80)

Volební okrsek č. 3 – zasedací místnost Městského úřadu Mladá Vožice (Žižkovo náměstí 80)

Mgr. Jaroslav Větrovský v. r.

starosta města Mladá Vožice