1

DOČASNÉ AUTOBUSOVÉ STANICE OD 18.7.2022 DO 18.12.2022

 

částečná uzavírku místní komunikace III. třídy 32c, 33c, 34c – parkoviště

v délce 0,292 km z důvodu realizace stavby:

Obnova vodovodu a kanalizace
Průtah Mladou Vožici na silnici II /137 ul. Táborská I. etapa
Mladá Vožice

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. v KN 1261/3 v katastrálním území a obci Mladá Vožice

(dále jen „uzavírka“) v ulici Náměstí obětí nacismu v době od 18.7.2022 (pondělí) 8:00 hod do 18.12.2022 (neděle) do 24:00hod

 

druh uzavírky: úplná uzavírka komunikace v ulicích Náměstí obětí nacismu. Bude umožněn průjezd vozidlům IZS, neboť touto částí uzavírky v rámci stavby není dotčena hlavní část pozemní komunikace v ulici Náměstí obětí nacismu, ale přilehlá parkoviště na pozemní komunikaci a prostranství kolem parčíku v této ulici. Důvodem je zřízení dočasné autobusové stanice včetně vyparkování, a nemožnosti využití autobusové stanice na Husově náměstí při realizaci záměru.

délka uzavřeného úseku: cca 0,292km  (ulice Náměstí obětí nacismu)

doba trvání uzavírky: od 18.7.2022 (pondělí) 8:00 hod do 18.12.2022 (neděle) do 24:00hod

vedení pravidelné autobusové dopravy: Zřízení dočasné autobusové stanice včetně parkování autobusů.

 

 

AKTUÁLNÍ STAV  UZAVÍRKY BUDE VYZNAČEN NA PŘECHODNÉM DOPRAVNÍM ZNAČENÍ NA MÍSTĚ SAMÉM