1

Schválený závěrečný účet města Mladá Vožice za rok 2021

1_0_Schvaleny-ZU-1

1_1_Zpráva o výsledku konečného PH 2021-Mladá Vožice

1_2_Prohlášení kontrolované osoby. – Mladá Vožice (01.01.2021 – 31.12.2021)

2_1_FIN 12_2021

2_2_Rozvaha_12_2021

2_3_výkaz zisku a ztráty_12_2021

2_4_příloha 12_2021_hlavič

2_5_Přehled o peněžních tocích 12_2021

2_6_přehl o zm vlast kapitálu 12_2021

3_1_ZŠ_rozvaha

3_2_ZŠ_výkaz zisku a ztráty

3_3_ZŠ_příloha

4_1_VM_rozvaha

4_2_VM_výkaz zisku a ztráty

4_3_VM_výroční zpráva

4_4_VM_příloha