Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany přijímající televizi přes anténu

Informace ČTÚ