1

uzavírka místní komunikace – část ul. Zahradní

Povolení:

úplnou uzavírku místní komunikace III třídy 6c a IV. Třídy 13d

 (ul. Zahradní),

v délce 0,051 km z důvodu zařízení staveniště a umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů při realizaci stavby:

 

chodníky v ulici Jana Jeníka z Bratřic
Mladá Vožice

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. v KN st. 1050/1, parc. č. v KN1069/34, 1072/8, 1072/12, 1072/108, 1072/110, 1082/6, 1083/6, 1083/7, 1226/1, 1227/1, 1260 v katastrálním území a obci Mladá Vožice

(dále jen „uzavírka“) v ulici Zahradní v době od 4.4.2022 do 3.7.2022