Povinná informace – dle zákona č. 514/2020 Sb., o odpadech