1

Opatření obecné povahy – zasažení dalších katastrálních území kůrovcovou kalamitou

Veřejná vyhláška

OOP VI_návrh_Přiloha c. 1_