Závěrečný účet města Mladá Vožice za rok 2020

Závěrečný účet 2020_schválený

1_1_Zpráva – konečné PH 2020 – Mladá Vožice (01.01.2020 – 31.12.2020)

1_2_Prohlášení kontrolované osoby – Mladá Vožice (01.01.2020 – 31.12.2020)

2_FIN_2_12_202012

3_Rozvaha k 31.12.2020

4_výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020

5_příloha k 31.12.2020

6_A_ZŠ a MŠ_Rozvaha

7_A_ZŠ a MŠ_výkaz zisku a ztráty

8_A_ZŠ a MŠ_příloha

9_A_VM_Rozvaha 1

0_A_VM_Výkaz zisku a ztrát

11_A_VM_Výroční zpráva

12_A_VM_Příloha k účet_závěrce