Stanovení přechodné úpravy provozu – opatření obecné povahy – rekonstrukce propustku mezi Oldřichovem a Těmicemi

Veřejná vyhláška

Mapy situace