Upozornění na nebezpečnou lípu u firmy Sinfo

image_pdfimage_print

Lípa u SINFA je bohužel nebezpečná

 S politováním musíme konstatovat, že stará lípa srdčitá rostoucí u firmy SINFO v ulici Souhradí u kapličky bohužel dlouhodobě usychá vlivem napadení houbovou chorobou dřevomorem kořenovým. Tato parazitická houba rozkládá její dřevo od kořenů do kmene a větví. Prorůstání houby dřevem se projevilo uschycháním jedné poloviny stromu. Hniloba probíhá skrytě i bez přítomnosti plodnic, nyní jsou už patrné na bázi kmene i skuliny s prorůstající houbou v kořenovém systému. Houba dokáže napadený strom rychle zničit, s čímž souvisí narušení statiky a rozkladu opěrného systému celého stromu, které mohou zapříčinit či urychlit jeho zánik bez možnosti jeho záchrany. Dne 10. července 2020 došlo při vichřici k odlomení jedné z kosterních větví naštěstí bez zranění či materiálních škod.

Vzhledem k neuspokojivému stavu stromu a rychlému postupu zákeřné choroby, jeví se setrvání stromu na místě jako velmi nepříznivé z hlediska provozní bezpečnosti. Existuje akutní nebezpečí vyvrácení nebo zlomení kmene či dalších kosterních větví. A vzhledem k růstu stromu na frekventovaném místě, kde se pohybují osoby, zejména zaměstnanci firmy SINFO, parkují zde auta, stojí kaplička pod lípou, je třeba předejít újmě na lidském zdraví či životech i velkým materiálním škodám. 

I dle posouzení zkušeného dendrologa se nedá strom zachránit, a proto bylo vydáno povolení pokácení stromu a předpokládá se výsadba nové lípy.

Kácení bylo městu povoleno výjimečně i mimo období vegetačního klidu a to se jej bude snažit zajistit co nejdříve, aby se zabránilo nebezpečí zlomení dalších větvi či celého stromu, a tím i ohrožení zdraví a majetku.

Věříme v pochopení veřejnosti, že vlastník je zodpovědný za stromy na svých pozemcích a musí se proto k nim i tak chovat.

                                                                     Ing. Blanka Malinová

Lípa po bouřce

Mohlo by se vám líbit...