Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání – Černý, Havlová

image_pdfimage_print

novostavba rodinnému domu včetně příslušenství: stodoly, oplocení, přístřešku pro parkování osobních automobilů, dešťové kanalizace zaústěné do retenční nádrže s přepadem do podmoku, splaškové kanalizace, čistírny odpadních vod, kanalizačního potrubí s revizními šachtami zaústěnými do veřejné kanalizace a zpevněných ploch pro přístup a příjezd
Zhoř u Mladé Vožice

na pozemcích parc. č. v KN 370/20, 1123/2 v katastrálním území a obci Zhoř u Mladé Vožice.

Mohlo by se vám líbit...