Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu

Metodika_lhůty_v_době_trvání_nouzového_stavu_