Zlepšení podmínek pro technické a jazykové vzdělávání ZŠ a MŠ Mladá Vožice

EU - MMR

Projekt:  Zlepšení podmínek pro technické a jazykové vzdělávání ZŠ a MŠ Mladá Vožice je spolufinancován Evropskou Unií.

Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0./0.0/16_063/0002174

Cílem projektu je zkvalitnit v ZŠ Mladá Vožice infrastrukturu pro vzdělávání v klíčových kompetencích: komunikaci v cizích jazycích, práci s digitálními technologiemi a technických a řemeslných oborech. V budově 2. stupně školy vzniknou půdní vestavbou nové učebny (jazyková a 2 digitálních technologií), budou vybaveny učebny dílen, zajištěn bezbariérový přístup v budově a provedeny venkovní sadové úpravy.

Realizace projektu: 5/2020 – 8/2021
Celkové výdaje projektu: 17,7 mil. Kč