Informace pro poplatníky místních poplatků

Informace na úřední desku – automatizovaný způsob zjištění údaje – od 1.1.2020