Informace k dani z nemovitých věcí – nová osvobození od r. 2020