Výroční zpráva za rok 2019 dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím