Soupis nalezených věcí na území města – aktualizace