1

Oznámení o vyhlášení nálezu věci – hotovost (1/2020)

Městský úřad Mladá Vožice

Žižkovo nám. 80

391 43  Mladá Vožice

Oznámení o vyhlášení nálezu
věci

       Dne 13. 01. 2020 byla nalezena na Žižkově náměstí hotovost.

      
Vlastník si ji může vyzvednout zde na městském úřadě, dv. č. 13 (Bc. Novotná,
tel. 381 201 918) nejpozději do 3 let od vyhlášení nálezu,  tedy do 13. 01. 2023.  Po té vlastnické právo k věci nebo
výtěžku za ni strženému nabývá město.

        
Věc si lze vyzvednout pouze po její identifikaci, sepsání a podepsání protokolu
a zaplacení nálezného. Je nutné vzít s sebou průkaz totožnosti.

V Mladé Vožici dne 13.01. 2020

Vyvěšeno: 13. 01. 2020                                   

Sejmuto: