Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství – změna – zalesňování v období do 31. 12. 2022