Písemná zpráva zadavatele dle „ZZVZ“ – snížení energetické náročnosti č.p. 193 – kotelna