Písemná zpráva zadavatele dle „ZZVZ“ – snížení energetické náročnosti č.p. 190 – kotelna