Zveřejnění záměru města usnesením Zastupitelstva města – majetkové transakce – lokalita „Sluneční II“