Stanovení přechodné úpravy provozu – oprava mostu v Janově