ČR Státní pozemkový úřad – Oznámení o zamýšleném převodu