Pozvánka na výroční členskou schůzi SBD Mladá Vožice – 2. května 2019

image_pdfimage_print

Stavebně bytové družstvo Mladá Vožice

                                               P o z v á n k a

na výroční členskou schůzi Stavebně bytového družstva Mladá Vožice, která se bude konat

ve čtvrtek dne 2. května 2019 od 19,00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Mladá Vožice.

Program: 1.Zahájení

                2.Výroční zpráva orgánů SBD za rok 2018

                4.Schválení účetní závěrky za rok 2018

                5.Různé

                6.Usnesení a závěr

.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2018(v tisících korunách).

Aktiva celkem                        72.659,-

Pasiva celkem                         72.659,-         

Základní jmění                       64.350,-

Hosp.výsledek před zdaněním  138.514,-Kč

            Jiří Vrtiška v.r.                                                          Josef Filip v.r.

         Místopředseda SBD                                             Předseda SBD

Mohlo by se vám líbit...