Složení sboru pro občanské záležitosti

Markéta Kolomazníková (předseda)

Helena Vrtišková

Jana Dintarová

Miloslava Javorská

Marta Tomášková

Marie Petráňková

Anna Počinková

Alena Šoulová

Eliška Říhová

Vlasta Kabátová

Zdena Hladíková

Štěpánka Švárová

Veronika Adamová

František Macek