Zveřejnění záměru zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví – č.p.637