Aktualizovaný seznam nalezených klíčů k 13. 3. 2019

Městský úřad Mladá Vožice, Žižkovo nám. 80, 391 43  Mladá Vožice

Oznámení o vyhlášení nálezu věci – KLÍČE

        Dne 15.
6. 2016 byl předán městskému úřadu nález – 1 klíč na textilní šňůrce.  

          Dne 2. 8. 2017 byl nalezen
v Mladé Vožici v ulici Milady Jungmanové klíč od osobního automobilu
s dálkovým ovládáním + 1 obyčejný klíč.

         Dne 5. 12. 2017 byl nalezen
v Mladé Vožici před restaurací Na Růžku svazek 2 klíčů bez označení.

          Dne 5. 4. 2018 byl nalezen
v Mladé Vožici v zámecké zahradě na pódiu svazek 3 klíčů bez
označení.

            Dne 27. 5. 2018 byl nalezen
v Mladé Vožici na Morávkově náměstí před ZŠ klíč od automobilu.

             Dne 11. 6. 2018 byl nalezen
v Mladé Vožici v parčíku za Žižkovým náměstím u křižovatky
s ulicí Trčkova klíč FAB.

            Dne 27.
6. 2018 byl nalezen v Mladé Vožici na autobusovém nádraží na Husově
náměstí svazek
5 klíčů, některé s barevnými rozlišovači.

            Dne 5. 8. 2018 byl nalezen
v Mladé Vožici před zdravotním střediskem v ul. Plaňková 1 klíč s barevným
rozlišovačem.

          Dne 1.
1. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici v ulici J. J. z Bratřic svazek 4 klíčů bez
označení.

          Dne 7. 3. 2019 byl předán městskému úřadu nález – svazek 8 klíčů bez označení, s přívěsky.

           Dne 11. 3. 2019 byl nalezen v Mladé Vožici na Žižkově náměstí u kostela svazek 2 klíčů, s přívěsky.

                 Vlastník si je může vyzvednout zde na
městském úřadě, dv. č. 13 (Bc. Novotná, tel. 381 201 918) nejpozději
do 3 let od vyhlášení nálezu.  Po té
vlastnické právo k věci nebo výtěžku za ni strženému nabývá město.

         Věc si lze
vyzvednout pouze po její identifikaci, sepsání a podepsání protokolu. Je nutné
vzít s sebou průkaz totožnosti.

Toto
oznámení nahrazuje oznámení ze dne 7. 3. 2019 pouze bylo aktualizováno o nový
nález.

V Mladé Vožici dne 13. 03. 2019

Vyvěšeno: 13. 03. 2019      
                          Sejmuto: