Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se mění OZV č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů