Informace k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za r. 2018 – pracovníci FÚ v Mladé Vožici

image_pdfimage_print

Informace k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018

Poplatníci daně z příjmů mají povinnost podat daňové přiznání za rok 2018 nejpozději 1. dubna 2019. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. Daňové přiznání lze podat osobně, poštou nebo elektronicky.

I v letošním roce budou pracovníci Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, Územního pracoviště v Táboře vybírat daňová přiznání a poskytovat informace potřebné pro jejich vyplnění v na Městském úřadě v Mladé Vožici ve dnech 13. 3. 2019 (středa) v obřadní síni a 20. 3. 2019 (středa) od 13.00 do 16.30 hodin v zasedací místnosti. Tiskopisy daňových přiznání k dani z příjmů jsou na Městském úřadu v Mladé Vožici k dispozici. Připomínáme, že zde nebude možné daň zaplatit v hotovosti, ale platbu lze provést na pobočkách České pošty poštovní poukázkou nebo bez transakčního poplatku tzv. „daňovou složenkou“, v hotovosti na vybraných územních pracovištích nebo bezhotovostním převodem na účet správce daně    
č. 721-77627231/0710, variabilní symbol rodné číslo poplatníka.

Poplatníci, kteří zvolí osobní odevzdání daňového přiznání na Finančním úřadě pro Jihočeský kraj, Územním pracovišti v Táboře, mohou využít rozšířené úřední hodiny. Územní pracoviště bude plně otevřeno pro veřejnost:

  • od 18. března 2019 do 22. března 2019 –  pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin, úterý a čtvrtek 8:00 – 15:30 hodin a pátek 8:00 – 14:00 hodin,
  • ve dnech 25. března 2019 až 29. března 2019 od 8:00 do 17:00 hodin,
  • v pondělí 1. dubna 2019 od 8:00 do 18:00 hodin.

Poplatníci mohou komunikovat s finančním úřadem i elektronicky. Podání daňového přiznání (včetně jeho příloh) lze učinit buď prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu na www.daneelektronicky.cz, kde jsou veškeré informace potřebné k vyplnění a podání daňového přiznání, nebo přes datovou schránku. Podání je možné elektronicky odeslat kdykoliv bez ohledu na úřední hodiny.

Finanční správa upozorňuje, že pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat daňové přiznání pouze elektronicky.

            Více informací najdete na internetových stránkách Finanční správy (www.financnisprava.cz).

Mohlo by se vám líbit...