Upozornění na šetření výzkumné společnosti MEDIAN v našem městě

image_pdfimage_print

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

česká nezávislá výzkumná společnost MEDIAN v současnosti provádí prestižní mezinárodní šetření Politické postoje. V minulých dvou týdnech jste již možná od nás obdržel/a dopis informující o tomto šetření, pro jistotu Vás však oslovujeme i touto cestou.

Cílem výzkumu je získat informace o představách obyvatel ČR týkajících se domácí i mezinárodní politické situace. Data ze všech zemí účastnících se šetření umožní lépe srovnávat společenské postoje v naší zemi se situací v dalších zemích ve světě. Abychom získali reprezentativní obrázek o názoru Čechů a Češek, je důležité dotazovat členy náhodně vybraných domácností. Některé domy/byty ve Vaší obci byly náhodně vybrány, aby se někteří členové domácností v nich zúčastnili tohoto výzkumného šetření. Dotazování ve většině případů trvá 25 minut.

Vzhledem ke snižující se ochotě obyvatel participovat v sociologických šetřeních by realizaci velmi pomohlo, kdyby Vaše obec vydala stručnou zprávu o konání šetření v lokálním tisku, na webu obce, zprávu oznámila na schůzi s obyvateli, popř. v místním rozhlase či šetření podpořila i dalšími způsoby.

Tazatelé navštíví vybrané domácnosti ve Vaší obci v období od 14. ledna až do konce února roku 2019. Dotazování probíhá osobním rozhovorem. Otázky se týkají každodenního života, hodnot a názorů českých občanů – nevztahují se konkrétně k Vaší obci. Odpovědi jsou zcela anonymní, všechny údaje budou použity pouze v rámci souhrnných údajů a je vyloučeno jakékoliv zneužití osobních informací. Svou účastí ve výzkumu se domácnosti k ničemu nezavazují.

Agentura MEDIAN, která realizuje sběr dat, je členem sdružení českých výzkumných agentur SIMAR (www.simar.cz) a dodržuje všechna etická pravidla pro realizaci výzkumů.

Pokud si přejete získat další informace o výzkumu, kontaktujte agenturu MEDIAN na telefonním čísle 225 301 639. Veškeré otázky Vám rádi zodpovíme. Můžete také napsat zprávu na adresu politicke.postoje@median.cz

Děkujeme Vám za Vaši případnou pomoc,

Ing. Luděk Rambousek

Vedoucí oddělení Projekt manažerů

společnosti MEDIAN, s.r.o.

Mohlo by se vám líbit...