Mladá Vožice – Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů

image_pdfimage_print

Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí může naše město nakoupit nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, sklo nebo bioodpad. Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro výrobu dalších výrobků a tedy nekončit bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů.

Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů.

Mohlo by se vám líbit...