Zápis a usnesení z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice

konaného 29. října 2018