Výzva nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkům nemovitostí

výzva Informace pro veřejnost Seznam nemovitostí