Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO č. 11 R

Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice_RO 11 R
Rozpočtové opatření č. 11 R

RO 11 R