SOD_RE IN rekonstrukce sociálního zařízení ve zdravotním středisku

SOD_RE IN – rek. soc. zař. ve zdr.středisku