Úplná uzavírka ulice Ronovská v rámci stavebních prací na obnově vodovodu a kanalizace v silničním tělese

úplná uzavírka místní komunikace III třídy 20c (ul. Ronovská),

v délce 0,200km z důvodu stavebních prací:

Obnova vodovodu a kanalizace ulice Ronovská

SO 01 stoka B1, včetně odlehčovací kanalizace, odlehčovacího potrubí a propojení na stávající stokovou síť

SO 02 – vodovodní řad 3

SO03 – vodovodní a kanalizační přípojky
Mladá Vožice, Ronovská

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. v KN 136/1 (vodní plocha), parc. č. v KN 1174/1 (ostatní plocha), parc. č. 1174/28 (ostatní plocha) v katastrálním území a obci Mladá Vožice

(dále jen „uzavírka“) v ulici  Ronovská v době od 24.7.2018 do 30.9.2018.

 

Podrobnosti naleznete ZDE

Mohlo by se vám líbit...