NÁVRH – Závěrečný účet DSO Mikroregion Venkov včetně příloh

závěrečný účet 2017

Zpráva o výsledku 2017

FIN 2017

rozvaha 2017 (2)

Výkaz zisku a ztrát 2017 (2)

Příloha 2017