Rozhodnutí – povolení uzavírky – Doudlebská

úplná uzavírka místní komunikace III třídy 13c (ul. Doudlebská),

v délce 0,082km z důvodu stavebních prací:

Mladá Vožice – komunikace a parkoviště Doudlebská
SO 101 – Komunikace a parkoviště
SO 301 – Odvodnění komunikací
SO 401 – Veřejné osvětlení
SO 402 – Překládka telefonního kabelu
Mladá Vožice, Doudlebská

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. v KN 859/5 (ostatní plocha), parc. č. 859/8 (ostatní plocha), parc. č. 859/21 (orná půda), parc. č. 859/23 (ostatní plocha), parc. č. 859/28 (ostatní plocha), parc. č. 859/29 (ostatní plocha), parc. č. 859/30 (orná půda), parc. č. 859/31 (ostatní plocha), parc. č. 859/78 (orná půda), parc. č. 859/79 (ostatní plocha), parc. č. 859/81 (ostatní plocha), parc. č. 859/82 (ostatní plocha) v katastrálním území a obci Mladá Vožice

 

(dále jen „uzavírka“) v ulici  Doudlebská v době od 4.4.2018 do 30.6.2018

Za provádění prací zodpovídá: Václav Podroužek tel.: 777 115 726

Celý text naleznete ZDE

Mohlo by se vám líbit...