Akční plán sociálních služeb ORP Tábor na rok 2018

Akční plán sociálních služeb ORP Tábor na rok 2018
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace – Rekonstrukce sociálního zařízení ve zdravotním středisku v Mladé Vožici

Výzva k pod. nabídek – Soc.zař. na zdr.středisku
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace – Obnova vodovodu a kanalizace – ulice Ronovská, Mladá Vožice

Výzva k pod. nabídek – Vod. a kanal. Ronovská
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace – Obnova vodovodního a kanalizačního řádu, včetně opravy komunikace – ul.28.října, Mladá Vožice

Výzva k pod. nabídek – Vod. a kanal. 28.října
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace – Snížení energetické náročnosti společenského sálu č. p. 332 Mladá Vožice – zateplení

Výzva k pod. nabídek – Sníž.en.nároč. 332
Rozpočtové opatření č. 2 R

RO 2 R
Žádost 2/2018
Program kina březen/2018

KINO 3_2018
Akce „Startovací byt Mladá Vožice“

Stavba „Startovacího bytu v Mladé Vožici“ byla spolufinancována v roce 2017 a  z prostředků Města Mladá Vožice a z prostředků Jihočeského kraje.

Celý text naleznete ZDE
Oznámení o vyhlášení nálezu věci – mobilní telefon (1/2018)

Městský úřad Mladá Vožice

Žižkovo nám. 80

391 43  Mladá Vožice

Oznámení o vyhlášení nálezu věci

Dne 14. 2. 2018 byl nalezen v Mladé Vožici na autobusovém terminálu na Husově náměstí mobilní telefon.

Vlastník si jej může vyzvednout zde na městském úřadě, dv. č. 13 (Bc. Novotná, tel. 381 201 918) nejpozději do 3 let od vyhlášení nálezu,  tedy do 14. 02. 2021.  Po té vlastnické právo k věci nebo výtěžku za ni strženému nabývá město.

Věc si lze vyzvednout pouze po její identifikaci, sepsání a podepsání protokolu a  zaplacení nálezného. Je nutné vzít s sebou průkaz totožnosti.

V Mladé Vožici dne 14. 2. 2018

Vyvěšeno: 14. 02. 2018

Sejmuto: