Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Obnova vodovodu a kanalizace, Oprava místních komunikací – Voračického předměstí – Mladá Vožice

SOD_dodatek_HORA – Obnova vodovod.,kanal. a komun. Vorač.předměstí
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Obnova vodovodu a kanalizace, Oprava místních komunikací – Voračického předměstí – Mladá Vožice

SOD_HORA_dodatek – Vorač.předměstí
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace – Snížení energetické náročnosti společenského sálu č. p. 332 Mladá Vožice

Výzva k podání nabídek – Sníž.energ.náročnosti společ.sálu MV
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace – Oprava ohradní zdi hřbitova Mladá Vožice

Výzva k podání nabídek – Oprava hřbitovní zdi MV