Vožičan – Leden 2018

Leden 2018
Program kina leden/2018

KINO 1_2018
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO č. 21

Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice_RO 21
Rozpočtové opatření č. 21 (RM)

RO_21_2017
Oznámení o vyhlášení nálezu věci – klíče (3/2017)

Městský úřad Mladá Vožice

Žižkovo nám. 80

391 43  Mladá Vožice

 

Oznámení o vyhlášení nálezu věci

Dne 6. 12. 2017 byl předán městskému úřadu nález – 2 klíče bez označení, byl nalezen před restaurací Na Růžku v Mladé Vožici.

Vlastník si věc může vyzvednout zde na městském úřadě, dv. č. 13 (Bc. Novotná, tel. 381 201 918) nejpozději do 3 let od vyhlášení nálezu,  tedy do 06. 12. 2020.  Po té vlastnické právo k věci nebo výtěžku za ni strženému nabývá město.

Věc si lze vyzvednout pouze po její identifikaci, sepsání a podepsání protokolu. Je nutné vzít s sebou průkaz totožnosti.

V Mladé Vožici dne 06. 12. 2017

Vyvěšeno: 06. 12. 2017

Sejmuto:

 
Zajištění vyšší mobility terénní pečovatelské služby Mladá Vožice

EU - MMR

Projekt
Zajištění vyšší mobility terénní pečovatelské služby Mladá Vožice je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vybavit pečovatelskou službu specializovaným automobilem upraveným pro osoby se zdravotním postižením a dvěma elektrokoly.
Realizací projektu dojde k vyšší dostupnosti a zkvalitnění sociální služby.
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO č. 5

Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice_RO 5
Rozpočtové opatření č. 5 (ZM)

RO_5_2017