Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu příp. odstranění dřevin

Upozornění Zásady a podmínky odstraňování a oklešťování dřevin