Snížení energetické náročnosti bytových domů č.p. 379, 380 a 111 v Mladé Vožici

EU - MMR

Projekty

  • Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 379 v Mladé Vožici
  • Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 380 v Mladé Vožici
  • Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 111 v Mladé Vožici – výzva 37

jsou spolufinancovány Evropskou unií.

Cílem projektů je snížení energetické náročnosti bytových domů v Mladé Vožici.
Realizací projektů dojde ke snížení nákladů na energie, ke zlepšení životního prostředí a snížení škodlivých emisí.
Výstavba přestupního terminálu v Mladé Vožici

EU - MMR

Projekt
Výstavba přestupního terminálu v Mladé Vožici je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je vybudování nového přestupního terminálu v Mladé Vožici, čímž dojde k vytvoření funkčních, bezpečných a ekonomických podmínek pro přemisťování osob, bude snížena zátěž na životní prostředí a lidské zdraví.
Žádost 7/2017

Žádost + odpověď
Smlouva o dílo – Zajištění vyšší mobility terénní pečovatelské služby

KS_Milan Král_zvýšení mob. peč.služby_auto
Zahájení prací na Akčním plánu pro rok 2018, výzva k zapojení veřejnosti

Pokud Vám není lhostejná dostupnost a kvalita sociálních a dalších doprovodných služeb na Mladovožicku, neváhejte se zapojit do pracovní skupiny Mladovožicko, který působí jako jedna z pracovních skupin v rámci komunitního plánování sociálních služeb v ORP Tábor. Přihlásit se můžete u vedoucí této pracovní skupiny Bc. Evy Novotné, tel. 381 201 918, socialni@mu-vozice.cz  – Městský úřad Mladá Vožice, sociální oddělení

Plánování sociálních služeb v ORP Tábor pro rok 2018
Září 2017

Září 2017
Program kina říjen/2017

KINO 10_2017
Obecně závazná vyhláška města Mladá Vožice č. 1/2017 o regulaci provozování hazardních her

OZV1_2017
Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO č. 18

Oznámení o zveřejnění dokumentů města Mladá Vožice_RO 18