Smlouva o dílo – Zajištění vyšší mobility terénní pečovatelské služby

KS_Milan Král_zvýšení mob. peč.služby_auto