Program kina září/2017

KINO 09_2017
Smlouva o dílo – Snížení energetické náročnosti bytového domu č. p. 111 Mladá Vožice

SOD_zateplení čp. 111_EUbuilding
Smlouva o dílo – Snížení energetické náročnosti domu č. p. 379 a 380 Mladá Vožice

SOD_zateplení čp. 379,380_EUbuilding
Žádost 6/2017

Žádost 6_2017

Odpověď 6_2017
Jednoduché pozemkové úpravy Mladá Vožice – Rozhodnutí o určení hranic pozemků

JPÚ – informace (89)

Rozhodnutí o určení hranic pozemků – JPÚ Ml.Vožice (89)
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/120 v Mladé Vožici

Opatření obecné povahy (90)

Příloha (90)
Oznámení o zveřejnění dokumentů Města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO č.17

Oznámení o zveřejnění dokumentů Města Mladá Vožice_RO 17
Rozpočtové opatření č.17 (RM)

RO_17_2017
Smlouva o dílo – Obnova vodovod.kanal. a komun. Voračického předměstí

Smlouva o dílo – Obnova vodovod.kanal. a komun. Vorač.předměstí