Program kina září/2017

KINO 09_2017
Smlouva o dílo – Snížení energetické náročnosti bytového domu č. p. 111 Mladá Vožice

SOD_zateplení čp. 111_EUbuilding
Smlouva o dílo – Snížení energetické náročnosti domu č. p. 379 a 380 Mladá Vožice

SOD_zateplení čp. 379,380_EUbuilding
Žádost 6/2017

Žádost 6_2017

Odpověď 6_2017
Jednoduché pozemkové úpravy Mladá Vožice – Rozhodnutí o určení hranic pozemků

JPÚ – informace (89)

Rozhodnutí o určení hranic pozemků – JPÚ Ml.Vožice (89)
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/120 v Mladé Vožici

Opatření obecné povahy (90)

Příloha (90)
Oznámení o zveřejnění dokumentů Města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění – RO č.17

Oznámení o zveřejnění dokumentů Města Mladá Vožice_RO 17
Rozpočtové opatření č.17 (RM)

RO_17_2017
Smlouva o dílo – Obnova vodovod.kanal. a komun. Voračického předměstí

Smlouva o dílo – Obnova vodovod.kanal. a komun. Vorač.předměstí
Oznámení o vyhlášení nálezu věci – klíče 2/2017

Městský úřad Mladá Vožice

Žižkovo nám. 80

391 43  Mladá Vožice

Oznámení o vyhlášení nálezu věci

Dne 2. 8. 2017 byl nalezen v Mladé Vožici v ulici Milady Jungmanové klíč od osobního automobilu s dálkovým ovládáním + 1 obyčejný klíč, Městskému úřadu v Mladé Vožici byl odevzdán dne 3. 8. 2017.

Vlastník si je může vyzvednout zde na městském úřadě, dv. č. 13 (Bc. Novotná, tel. 381 201 918) nejpozději do 3 let od vyhlášení nálezu,  tedy do 7. 8. 2020.  Po té vlastnické právo k věci nebo výtěžku za ni strženému nabývá město.

Věc si lze vyzvednout pouze po její identifikaci, sepsání a podepsání protokolu a zaplacení nálezného. Je nutné vzít s sebou průkaz totožnosti a doklady k nalezené věci.

V Mladé Vožici dne 7. 8. 2017

Vyvěšeno: 7. 8. 2017

Sejmuto: